Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego machem.pl skierowana jest do Użytkowników sklepu internetowego. Określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, od firmy MACHEM SP Z O O z siedzibą pod adresem: Witosa 1, 56-100 Wołów, wpisany, do rejestru przedsiębiorców w bazie CEDIG: NIP: 9880279363.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności klientów przewidzianych Ustawą RODO.

Cel zbierania danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w sklepie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w sklepie, w szczególności:
  • w celu rejestracji w sklepie (adres e-mail);
  • w celu składania i realizacji zamówienia (imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe, adres wysyłki).
 2. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w sklepie machem.pl jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności sklepu.
  Prawa Użytkowników
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usuwania treści swoich danych osobowych. Użytkownik może również żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ma prawo do przenoszenia danych. Wszelkie żądania w tym zakresie prosimy kierować na adres: [adres e-mail lub inny sposób kontaktu].
 4. Administrator informuje, że podczas korzystania ze sklepu dane dotyczące klienta zbierane są automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych systemu, przez pliki cookies.
  Pliki cookies
 5. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji nt. korzystania ze strony sklepu internetowego przez Użytkownika. Pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności przez nasze pliki cookies nie można wejść na Twoje urządzenie ani odczytać informacji z niego.
 6. W sklepie internetowym wykorzystywane są:
  • cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej;
  • cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, na których Użytkownik porusza się po stronach Sklepu Internetowego.
 7. Użytkownik może usunąć pliki cookies w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
  Zabezpieczenie danych
 9. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego. Wśród środków, które stosujemy, aby chronić Twoje dane, znajdują się: [podaj przykłady, np. szyfrowanie danych, regularne kopie zapasowe, etc.]. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych należy zgłaszać Administratorowi na konto.

Podmioty trzecie
W niektórych przypadkach możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy. Wszystkie takie podmioty są zobowiązane do ochrony Twoich danych i mogą ich używać wyłącznie w celach, które my określimy.
Przekazywanie danych poza EOG
Jeżeli Twoje dane będą przekazywane poza EOG, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony, np. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Okres przechowywania danych
Przechowujemy Twoje dane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do czasu, aż wycofasz swoją zgodę, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

Zmiany w polityce prywatności
Wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności będą komunikowane na naszej stronie internetowej oraz poprzez e-mail do naszych zarejestrowanych użytkowników.

Zgoda i jej wycofanie
Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odpowiedzialność i skargi
W przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Shopping Cart
Scroll to Top